Från min tidigare blog

Avtal för gruvindustrin klart

Onsdagen den 28 mars 2007 träffade IF Metall och Gruvornas Arbetsgivareförbund en preliminär överenskommelse om ett nytt kollektivavtal för gruvindustrin med löneökningar för åren 2007-2009.

Överenskommelsen berör 4 500 medlemmar och är preliminär tills förbundsstyrelsen i samråd med IF Metalls avtalsråd har godkänt överenskommelsen.

Överenskommelsen gäller för 36 månader, från och med den 1 april 2007 till och med den 31 mars 2010. Sista avtalsåret kan sägas upp av någon av parterna. Det ska ske senast den 30 september 2008.

Förutom löneökningar på sammantaget 9,6 procent innehåller avtalet en avsättning till förbättrad avtalspension med beräknat värde på 0,6 procent under avtalsperioden. Sammanlagt avtalsvärde är därmed 10,2 procent.

Avtalet i korthet:

Avtalsperiod
Avtalsperioden är 2007-04-01–2009-03-31. Sista avtalsåret kan sägas upp av någon av parterna.

Löneökningar
Löneökningar sker i form av lönepotter på sammantaget 9,6 procent under avtalsperioden. Första avtalsåret ger 3,4 procent, andra avtalsåret 3,1 procent och tredje avtalsåret 3,1 procent.

Underjordstillägg
Det centrala avtalet garanterar gruvarbetaren ett tillägg för arbete under jord med 1 010 kronor per månad det första avtalsåret, med 1 041 kronor det andra avtalsåret och med 1 074 kronor det tredje avtalsåret.

Beredskapsersättning
Beredskapsersättning höjs med 10 procent det första avtalsåret, med 3,2 procent det andra avtalsåret och med 3 procent det tredje avtalsåret.

Avtalspension
Totalt avsätts 0,6 procent till förbättrad avtalspension under avtalsperioden. Avtalspensionen innebär att avsättningen under en femårsperiod höjs från 3,5 procent av lönesumman till 4,5 procent på lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp och på lönedelar därutöver till 30 procent.

Föräldralön
Avtalets rätt till föräldralön ökar till fyra månader som kan tas ut innan barnet är 18 månader. Föräldralönen är 10 procent av månadslönen, som utfyllnad till föräldrapenning.

Arbetstid
Arbetstidsreglerna har kompletterats med EU:s arbetstidsdirektiv. Kompensation för borttagande av annandag pingst som helgdag regleras i avtalet genom att avsättningen till arbetstidsbanken årligen höjs med två timmar och 18 minuter.

Delpension
Parterna är överens om att tillsätta en arbetsgrupp med ambitionen att teckna avtal som möjliggör delpension och förtida avgång för arbetare inom branschen. Arbetet ska vara klart senast den 1 september 2009.

Industriövergripande arbetsgrupper
Parterna är överens om att ansluta sig till tre industriövergripande arbetsgrupper inom ramen för industriavtalet. Arbetsgrupperna ska arbeta med det lokala arbetet med industriell utveckling, omställning och integration.

Industrifacket Metall, läs mer på ifmetall.se
IF Metall

Avtalrörelsen 2007

Idag torsdagen den 22 mars 2007 samlas 155 ombud i IF Metalls Avtalsråd för att diskutera och besluta att godkänna eller förkasta till de avtals som hittills är tecknade. Dessa avtal är nämnligen preliminära. Det är många människor som missuppfattar hur en avtalsrörelse går till.
Inget avtal är slutligen fastställ förrän Avtalsrådet och IF Metalls styrelse beslutat om ett godkännande.
Sedan är det även så att avtalsrörelsen är långt ifrån avslutad. IF Metall har 42 avtalsområden av dessa är 5 avtal preliminärt tecknade.
Avtalen det handlar om är:
Teknikavtalet IF Metall
Gemensamma Metall
Stål- och metallavtalet
Allokemisk industri
Kemiska fabriker
Dessa avtal omfattar tillsammans större delen av den svenska industrin och därmed tusentals människor möjligheter till ett drägligt liv.
De förslag som nu finns i de preliminära avtalen innebär för IF Metall medlemmar reallöneökningar, höjda lägsta löner och bättre pensioner, det finns bedömare som säger att 2007 års avtal är de bästa som tecknats under Industriavtalets 10 år.

Den som vill läsa mer om avtalen och dessutom titta på web-TV klickar in sig på sveriges bästa fackliga hemsida http://www.ifmetall.se

www.ifmetall.se

Fredag kväll den 16 mars 2007

20.40 middag avklarad, dotter hämtad från barnkalas. Stillheten sänker sig i huset, alla gör sitt. En del kollar på TV, andra spelar dataspel. Min fru arbetar med sin svenska. Jag lyssnar på en del rock, hård variant och lite nostalgi som Jimi Hendrix. En annan artist som skänker mig stor behållning är Joakim Thåström för att inte tala om Metallica, dåå jäävlar är det tryck. Sedan har vi det ultimata, det band som min grabb Joakin spelar, RAISE HELL då snackar vi tunga grejer.

Tryck, ja det har det varit under många dagar nu. Jag har tillsammans med mina arbetskamrater kämpat för att hålla allt arbete igång som har att göra med en avtalsrörelse. Ni som brukar kolla min blogg vet att jag jobbar på facket IF Metall och vi har en massa avtal att hantera.
Vi, på Informationsenheten, varit igång näst intill dygnet runt för att klara vårt uppdrag och vi har lyckats. Vi har ett stort genomslag i media, vi har en häftig trafik till vår web ifmetall.se för att inte tala om alla våra filmer vi producerat. Tack Gluggen Film & Video för att ni står ut med oss.

Nu är IF Metall i hamn med att antal viktiga avtalsområden, närmare bestämt 5 avtalsområden. Dessa har tillsammans en avgörande betydelse för hur den svenska ekonomin ska utveckla sig.
Vår ordförande Stefan Löfven säger att han är nöjd med uppgörelsen och att vi nått de mål som satts upp. Målen som är grundade på ett stort antal träffar med medlemmar under 2006.
Vi, IF Metall har tagit ansvar för den svenska industriella utvecklingen och den global konkurrensen i och med avtalsuppgörelsen.
Bra om andra tar efter vårt exempel.

Reallöneökningar, höjda lägsta löner och bättre pensioner

IF Metall säger ja till budet från de opartiska ordförandena. IF Metalls ja omfattar teknikavtalet IF Metall, allokemisk industri, kemiska fabriker, gemensamma Metallavtalet samt stål- och metallavtalet.

Reallöneökningar
Budet innebär att utrymmet för de tre kommande åren blir 10,2 procent. Det ger ett snitt på 3,4 procent under tre år. Det är en tyngdpunkt på första året, men fördelningen mellan åren varierar mellan avtalsområdena. Lönehöjningarna innebär att IF Metalls medlemmar får reallöneökningar alla tre åren.

– Uppgörelsen ger våra medlemmar reallönelyft under tre år. 10,2 procent är det största utrymmet som har tecknats för en avtalsperiod sedan industriavtalets tillkomst, säger Stefan Löfven förbundsordförande Industrifacket Metall.

Satsning på lägsta löner
Lägsta lönerna höjs och säkras på en högre nivå. Inom till exempel teknikavtalet IF Metalls avtalsområde garanteras en medlem som går på avtalets lägsta lön och som varit anställd minst ett år en höjning med
1 400 kronor första avtalsåret. Avståndet mellan lägsta lön och snittlön minskar under avtalsperioden.

– Höjda lägstalöner är viktigt för alla medlemmar eftersom det påverkar lönenivån och löneutvecklingen generellt, säger Stefan Löfven.

Jämställdhet
Föräldralönen ska utökas med en månad inom de flesta avtalsområdena. En arbetsgrupp mellan parterna ska utveckla jämställdhetsarbetet på företagen så att vi ger lika möjligheter för män och kvinnor. Höjning av lägsta lönerna är det mest träffsäkra sättet att komma åt orättvisa löneskillnader mellan könen.

– Jag välkomnar att arbetsgivarna nu ställer sig bakom IF Metalls krav som innebär att parterna tillsammans fortsätter med arbetet för att minska orättvisorna mellan könen på arbetsplatserna, säger Stefan Löfven.

Avtalspension
Avtalet innebär att 0,6 procent avsätts till förbättrad avtalspension under avtalsperioden. Genom de nya pensionsvillkoren får IF Metalls medlemmar en tryggare ålderdom.

– De orättvisa pensionsvillkoren som tidigare fanns mellan arbetare och tjänstemän försvinner. Uppgörelsen kan innebära upp emot en tusenlapp i högre pension för en ung industriarbetare, säger Stefan Löfven.

Avtalets längd
Överenskommelsen gäller för 36 månader från den 1 april 2007. Det sista avtalsåret kan sägas upp av någon av parterna, vilket ska ske senast den 30 september 2008.
Källa: www.ifmetall.se

Unions prepare for fight in wage negotiations

Unions representing Swedish manufacturing and engineering workers have enough money in the bank to finance several months of strikes if they don’t get their way in the current pay round. Employers could be given notice of overtime bans as early as next week, in a move that would cost Swedish business millions.
Collective agreements that govern the pay and conditions of hundreds of thousands of Swedish workers are due to expire on April 1st. Industrial action could follow if unions fail to accept employers’ offers at the end of this week.

Local union branches in the engineering industry have already expressed a willingness to strike if employers do not loosen the pursestrings.
Swedish law requires that notice of a strike must be given seven days before it starts, meaning in this case by 21st March. Union members must also be allowed a vote on planned action.

Unions have plenty of money in the bank to finance a potential strike. White-collar union SIF has around 3 billion kronor in its strike account.
That alone is enough for all its 350,000 members to strike for three weeks. The union also owns bonds worth a billion kronor.
However, as the current negotiations only concern 100,000 of SIF’s members, the strike fund would be enough to finance six months of complete stoppage.
Blue-collar union IF Metall, part of the LO confederation, has smaller reserves split between more members.
But even Metall’s 8 billion kronor could finance a damaging strike by the 200,000 members affected by current negotiations.
Employers’ organization Teknikföretagen has 1.8 billion kronor in its fund to help members through any industrial action.
It is thought unlikely that full-blown strikes will be called across large swathes of Swedish industry at the same time.
Rather, it is expected that industrial action will take the form of overtime bans and other more moderate action.
Unions say they want to avoid any action that would put Swedish industry at risk and threaten jobs. Nonetheless, current high growth means that
an overtime ban would have serious consequences for many Swedish companies.
Source:http://www.thelocal.se
Read more at http://www.thelocal.se/6681/20070313/
www.thelocal.se

Vår, avtalsrörelse och längtan

Nu är vi inne i en hektisk tid. Mitt fackförbund IFMetall ska förhandla om nya avtalsvillkor för 440 000 medlemmar. Jag själv är mitt inne i arbetet med web-tv sändningar från avtalsrörelsen. Arbetet är så intensivt så att jag stundtals glömmer tid och rum.
I morse så stannade jag upp när jag hämtade tidningen ur brevlådan. Solen sken, det hade jag inte tänk på tidigare, det var vår i luften. Talgoxen i tallen bredvid mig sjöng på sitt alldels speciella vårläte. När jag gick på grusgången tillbaka till huset kom koltrasten flygande, även han sjöng sin vårlåt.
Kände mig tillfreds med stämningen, stannade upp tittade mig omkring och såg att snödropparna stod i blom.
Ja nog är det vår allt!
Det är så skönt när det är tydligt att vi går mot en varmare årstid med mer ljus.
Stärkt av den sköna känslan gick jag in, fixade te och macka åt mig och min fru.
Resan till arbetet gick lättare idag trots det spända läget i avtalsrörelsen. Ska idag göra två web-tv sändningar båda på tema om varför det är så viktigt att avtalets lägsta löner måste höjas.
Du som är intresserad kan se filmerna på http://www.ifmetall.sewww.ifmetall.se

I rubriken skrev vår, avtalsrörelse och längtan. Vad handlar då längtan om? När solen skiner som den gör idag så längtar jag ut i skog och natur, en löprunda i Tyrestaskogen där jag kan fånga intryck, känna dofter och höra naturens ljud. Det är som balsam för själen och dit längtar jag.

IF Metall säger nej till OPO-bud

IF Metall, Sif, Sveriges Ingenjörer, Skogs- och Träfacket säger nej till det bud som de opartiska ordförandena presenterade under fredagskvällen. En gemensam webbsänd pressträff anordnades lördag eftermiddag. Även Pappers och Livs medverkade.
Genom att anmäla dig till IF Metalls SMS-tjänst får du reda på när dagens sändning finns tillgänglig.
Gå till www.ifmetall.se

Följ avtalsrörelsen inför slutbudet!

, , ,

Nu återstår endast dagar innan de opartiska ordförandena väntas presentera ett slutbud i avtalsrörelsen. Kort därefter krävs parterna på besked – anta eller förkasta budet i dess helhet.

Följ avtalsrörelsen inför slutbudet! Få dagsaktuell information bekvämt serverat via webb-tv på http://www.ifmetall.se.

Genom att anmäla dig till IF Metalls SMS-tjänst får du reda på när dagens sändning finns tillgänglig.

http://www.ifmetall.se/home/metall2/pressms.nsf/NAN?OpenForm

Bakgrund och fakta
Parterna har sedan årsskiftet förhandlat inom flera stora avtalsområden som löper ut den 31 mars. Det är gruvindustrin, allokemisk industri, kemiska fabriker, teknikavtalet Metall, gemensamma Metallavtalet och stål och metall.

IF Metalls sex avtalsområden berör direkt närmare 250 000 medlemmar. När industrins parter kommer överens om ett nytt riksavtal väntas detta bli vägledande för alla de 500 riksavtal som ska förhandlas om under året och som berör cirka tre miljoner löntagare.

Se och hör den spännande fortsättningen av avtalsrörelsen 2007 på sveriges vassaste fackliga website, www.ifmetall.se

Strunta i vad dom säger – se vad dom gör !

Man ska vara mycket naiv om man tror att borgarna inte använder pengarna till de sina. Socialdemokraterna har gett dem miljarder som borgarna kan vinna valet med 2010. Sänkta skatter, utan underskott!
Borgarna älskar djur (lägger ner djurskyddsmyndigheten), älskar facket (gör det dyrare att vara med), gillar kollektivavtal (med lägre grundlöner), älskar miljön (med ord).
En sån borgerlighet går inte att övertyga. Man måste skapa motstånd.
Sahlin och Wanja Lundby-Wedin får inte fega om återställandet. Lova använda överskotten till fler offentligt anställda, mer till skola, vård och omsorg. Återställ a-kassa och pension.
Det går inte att rädda miljön med ord. Miljörörelsen måste bli aktiviströrelse igen. Låt Jämtin lägga förslag om gratis kollektivtrafik i Stockholm (det är lätt att finansiera), låt de unga blockera motorvägsbyggena.

Bygg motstånd!
Källa: ETC
http://etc.se/artikel/14409/strunta-i-vad-de-saeger-och-se-vad-de-goer

Öka klyftorna för att sänka arbetslösheten

Janne Josefsson intervjuar nationalekonom Marian Radetzki som menar att man måste sänka lönerna för de lågutbildade för att få bukt med arbetslösheten..

Se och lyssna till en häpnadsveckande intervju. Är det någon som känner igen argumenten?
http://svt.se/svt/road/Classic/shared/mediacenter/index.jsp?d=29716&a=712630

Källa:www.svt.se
Ur ”Striptease” 28/5 1997.
Producent: Mikael Olsson

Arbetsgivarna vägrar förhandla

Arbetsgivarna på salladsbaren i Göteborg vägrar att förhandla med medlaren – tvingar fram utvidgad blockad

Arbetsgivarna på den salladsbar i Göteborg som är i konflikt med Hotell- och restaurangfacket därför att man vägrar att teckna kollektivavtal med bättre villkor och löner för de anställda, vägrar nu också att förhandla med medlaren Karl Glimnell. Det är mycket ovanligt att en part i en konflikt på arbetsmarknaden vägrar att söka en konstruktiv lösning genom att tala med den medlare som utsetts av Medlingsinstitutet. Hotell- och restaurangfacket meddelade redan för en vecka sedan att man var beredd att träffa medlaren för att finna en lösning på konflikten.

Samtidigt har Hotell- och restaurangfacket fått information om att arbetsgivarna erbjuds hemligt ekonomiskt och annat stöd från krafter inom näringslivet som vill förlänga konflikten.

– Vi har sett en hårdare och mer oförsonlig attityd från arbetsgivarna. Trots att arbetsgivarna Sofia Appelgren och Serdar Erkan har erkänt att de ger sämre löner och villkor än om de hade haft kollektivavtal, säger de absolut nej till att teckna kollektivavtal. Talet om att de ville vad som var bäst för de anställa klingar allt falskare. Det är nu istället helt klart att skälet till att inte teckna kollektivavtal, är att arbetsgivarna anser att det skulle vara för dyrt att ge de anställda högre lön och bättre villkor.

– Det är oacceptabelt och nonchalant att arbetsgivaren så oförsonligt vägrar att ens träffa medlaren för att nå en konstruktiv lösning. Detta stärker våra misstankar om att arbetsgivarna Appelgren och Erkan tar emot ekonomiskt stöd från kapitalstarka krafter som vill förlänga konflikten, säger Maria Norrbin Karlsson på Hotell- och restaurangfacket.

– Den ene ägaren, Serdar Erkan, agerar också med en oförskämd dubbelmoral. Han har sagt till oss att han uppskattar högre lön och tryggare villkor via kollektivavtal för sig själv på sin anställning på SKF. Men han förvägrar sina egna anställda på salladsbaren det samma.

Arbetsgivarens oförsonliga inställning, att man snarare tycks vilja förlänga konflikten, tvingar nu fram sympatiåtgärder från andra fackföreningar.

Läs mer om konflikten på www.hrf.net

Chefen sänker dig med öppningsklausuler…………………

För att underlätta för dig att ta del av IF Metalls information sänder förbundet vissa händelser via WebbTV, exempelvis presskonferenser och kongresser. Med våra direktsändningar av kongressen kan du följa den vart du än befinner dig eller se händelsen vid en tidpunkt som passar dig.
………………om dessa införs i Sverige. Se hur det gick i Tyskland efter att man där börjat med öppningsklausuler.
Gå till www.ifmetall.se så kan du båda läsa och se vad det handlar om.

Gå direkt till filmen []<

Nu är den här!!

– Vaddå?
– Den efterlängtade knappen förstås!

”Våga vägra vara borgare” säger den – ett budskap som knappast kan misstolkas i tider som dessa. Pryd rockslaget, väskan eller varför inte barnvagnen med knappen. Ge bort den till dina vänner! (Eller till någon som du tycker behöver den.
Läs mer på http://www.etc.se

Stefan Löfven president of IF Metall

, , ,

IF Metall is a merger between the Swedish Industrial Workers’ and the Swedish Metalworkers’ Union. IF Metall will create a strong trade union which, by joining forces, will even better be able to safeguard the interests of its members.

The practical work involved in the merger process will take place during 2006. This will include combining the unemployment benefit funds, and the setting up of new local union all over Sweden.

IF Metall will have some 450,000 members at nearly 12,500 workplaces, affiliated to 52 local branches.

IF Metall will organise members in sectors such as:

-mechanical engineering and plastics industries
-the building component industry
-the mining sector
-the ironworks sector
-the textile and clothing industries
-automobile repairshops
-the sector dealing with working
-assessments for the disabled.
Watch the presentation of Stefan Löfven, president of IF METALL
Read more? Click here.
http://www.ifmetall.se

Högermajoriteten röstade för sämre a-kassa

Nu är det klart. Arbetslöshetsförsäkringen blir dyrare, sämre och svårare att få. Det beslutade den borgerliga riksdagsmajoriteten i dag.
– Ett hårt slag mot Sveriges löntagare. Med dagens riksdagsbeslut blir de rika rikare och de fattiga fattigare, det är en väl genomtänkt borgerlig politik, säger Karl-Petter Thorwaldsson, facklig-politisk ombudsman på IF Metall.

De senaste veckorna har protesterna mot högerregeringens a-kassereform duggat tätt. En kvarts miljon löntagare skrev på LO:s protestlistor mot regeringens förslag. Men högermajoriteten i riksdagen brydde sig inte. Argumentet att en dyrare och sämre a-kassa slår hårt mot både arbetare och fack bet inte på de borgerliga politikerna, och vem hade egentligen trott det? Trots allt var det själva tanken med förslaget – att fler ska tvingas lämna facket och att arbetslösa ska tvingas ta jobb under kollektivavtalsenlig lön.

Riksdagsbeslutet innebär att:

Egenavgifterna till a-kassan höjs, trots att a-kassan redan i dag ”går runt”. Det finns alltså inget underskott i a-kassan, i stället tar regeringen a-kassemedlemmarnas pengar och använder dem till andra politiska reformer.
A-kasseersättningen sänks. Den förhöjda a-kasseersättningen de första 100 dagarna slopas och ett enhetligt tak på 680 kronor införs. De första 200 dagarna är ersättningen 80 procent, efter 200 dagar 70 procent, och efter 300 dagar 65 procent (gäller från 5 mars 2007).
Arbetsvillkoret för att få a-kassa skärps, från dagens 70 timmar till 80 timmar i månaden (under en ramtid av 12 månader måste man ha förvärvsarbetat under minst 6 månader).
Beräkningsgrunden för a-kasseersättningen förändras. Ersättningen ska baseras på snittinkomsten de senaste 12 månaderna, vilket innebär en sänkning för de allra flesta. Och den som söker a-kassa för första gången och har arbetat heltid i sex månader under den senaste 12 månadersperioden får därmed 80 procent av halva lönen.
Den så kallade ”överhoppningsbara tiden” begränsas till fem år (i dag sju år). Det innebär att den som är borta från arbetsmarknaden mer än fem år, till exempel på grund av sjukdom, studier eller vård av barn, förlorar rätten till a-kassa baserad på den tidigare inkomsten.
Studerandevillkoret tas bort. Det innebär att möjligheten att kvalificera sig för arbetslöshetsersättning genom studier avskaffas. Det kommer heller inte längre att bli möjligt att få arbetslöshetsersättning under ferieuppehåll i studier.
Avdragsrätten för både fack- och a-kasseavgiften slopas.

Skribent
Anneli Törner – anneli.torner@ifmetall.se
Källa: Sveriges vassaste fackliga web www.ifmetall.se

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s