Stärkt välfärd ger fler jobb

Artikeln publicerad på SVD Brännpunkt den 27/4

Vi behöver höja ambitionerna i jobbpolitiken. Arbetslösheten i Sverige riskerar att fastna kring 8 procent samtidigt som regeringen verkar ha slut på idéer om hur jobben blir fler.

I Socialdemokraternas ekonomiska vårmotion föreslår vi en annan inriktning på den ekonomiska politiken med fokus på kunskap, ett konkurrenskraftigt näringsliv och fler jobb. Ett område vi särskilt lyfter är möjligheterna att skapa fler jobb inom sjukvårds- och läkemedelsområdet, det som brukar kallas Life science.

Hälsa blir allt viktigare och allt fler efterfrågar vård, produkter och tjänster för ett friskare liv, både i Sverige och globalt. I det ligger stora möjligheter för Sverige. Om vi satsar på en gemensamt finansierad sjukvård av högsta kvalitet möjliggör det en förbättring av människors hälsa som också skapar förutsättningar för ökad tillväxt och fler jobb. Den som blir sjuk ska veta att han eller hon får hjälp av personal som har den bästa utbildningen, tillräckligt med tid och som arbetar med de mest moderna metoderna och den senaste medicinska tekniken. Utformar vi politiken rätt kan vi möta framtidens vårdutmaningar.

Den snabba ökningen av antalet personer i vårdkrävande ålder under de kommande 20 åren kommer att ställa stora krav på hela vård- och omsorgssektorn. Det är en utmaning som Sverige dessutom har gemensamt med i princip hela Europa, vilket innebär att svenska innovationer på det här området kan ge ett tydligt mervärde till vården och omsorgen av våra gamla, samtidigt som svenska produkter och tjänster kan få avsättning på utländska marknader.

Sverige har stolta traditioner när det gäller utveckling av sjukvård, läkemedel och medicinteknik, en position som tyvärr delvis håller på att gå förlorad. Det är tydligt att den medicinska forskningen i Sverige har försvagats över tid.

Forskande företag inom läkemedel och medicinteknik minskar antalet anställda i Sverige. Samtidigt ser vi oroväckande tendenser till att utrymmet för kliniska prövningar på svenska sjukhus snävas in och att introduktionen av nya läkemedel och ny medicinsk teknik i sjukvården sker i allt långsammare takt. Långsiktigt innebär detta att kunskapsbasen krymper, att svenska patienter inte alltid får tillgång till de mest säkra och effektiva behandlingsmetoderna samt, inte minst, att Sverige går miste om stora exportintäkter och många högkvalificerade arbetstillfällen.

Detta är bekymmersamt, inte minst när bilden i den politiska debatten allt för ofta blir att ökade resurser till välfärden bara är en kostnad. Det är självklart att vi ska ta ett fast grepp om våra skattepengar och använda dem effektivt. Det får dock inte innebära att vi missar sjukvårdens mänskliga och ekonomiska värden. Genom att förkorta sjukdomsperioder och mildra konsekvenserna av kroniska sjukdomar kan vi ge människor ett bra liv och minska mångas lidande. Dessutom gynnas den ekonomiska utvecklingen eftersom människor som är friska och mår bra helt enkelt kan arbeta längre.

Rätt utformad är den ekonomiska potentialen i en ambitiös välfärdspolitik stor. Det finns möjligheter genom forskning, innovation och export. För att vi fullt ut ska ta tillvara dessa möjligheter krävs ett målmedvetet och strategiskt samarbete mellan offentliga myndigheter, näringsliv och akademi. Vi vill se ett fördjupat samarbete för ökad klinisk forskning mellan sjukvården, universitet och högskolor, den forskande läkemedelsindustrin, den medicintekniska industrin och andra berörda aktörer. Det kräver ökade resurser men också nya incitament och ett nationellt ansvarstagande. Det måste bli mer meriterande för läkare och annan sjukvårdspersonal att forska.

En avgörande del i ett sådant samarbete är att den statligt finansierade forskningen ges ökade resurser. Parallellt med det behöver en översyn göras av pris- och subventionssystemen samt ersättningsmodellerna inom hälso- och sjukvården för att stimulera ordnad introduktion av nya innovativa produkter samt en jämlikare sjukvård. Vi vill stimulera medvetet nyttjande av innovativ upphandling för att introducera nya läkemedel, ny teknik och nya behandlingsmetoder.

Vi föreslår ett nationellt program för att höja kvaliteten i sjukvården. Vi vill utveckla och förbättra användningen av befintliga kvalitetsregister och biobanker för en målmedveten kvalitetshöjning av svensk sjukvård. Därtill behövs bättre mätning och uppföljning av behandlingsresultaten i vården i syfte att förbättra kvalitet och ge förutsättningar för verkliga vårdval.

Vi avvisar förslagen från flera regeringspartier om sänkta ingångslöner för personalen i vården. I stället behöver vi satsa på personalen genom kompetensutveckling och rätt till heltid.

Om jobben ska bli fler måste både svenska företags konkurrenskraft förbättras och välfärden förstärkas. Genom ett samlat program för Life science kan vi både höja kvaliteten i sjukvården och utveckla Sveriges konkurrenskraft. För oss socialdemokrater är detta en viktig del av en ny politik fokuserad på jobb och samverkan.

Stefan Löfven
partiordförande, Socialdemokraterna

Senaste opinionsmätning

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s