14 miljoner amerikaner förlorar sin sjukförsäkring

● USA:S FRAMTID Om Republikanernas förslag att ersätta Obamacare skulle bli lag så kommer 14 miljoner människor förlora sin sjukförsäkring 2018. Det har det oberoende budgetkansliet i kongressen, CBO, kommit fram till, rapporterar CNBC. Det innebär att ungefär 70 procent av de som hittills fått sjukförsäkring tack vare Obamacare blir oförsäkrade om förslaget blir lag. Totalt skulle ytterligare 24 miljoner amerikaner förlora möjligheten till försäkring till 2026.

Vita huset är inte enigt om slutsatserna i uträkningen. Sjukvårdsministern Tom Price säger att förslaget kommer ge fler individer täckning till en lägre kostnad.

Tyskland underkastar sig Sharialag

av Soeren Kern  •  11 december, 2016
”Ett parallellt rättssystem har etablerats i Tyskland”
En tysk domstol har beslutat att sju islamister som bildat en vaktpatrull för att övervaka efterlevnaden av sharialagar på gatorna i Wuppertal inte har brutit mot tysk lag utan endast utövat sin yttrandefrihet. Det ”politiskt korrekta” beslutet, som kan överklagas, ger shariapolisen rätten att fortsätta framtvinga islamistiska lagar i Wuppertal.

Den självutpekade ”shariapolisen” delade ut broschyrer som etablerade en ”shariakontrollerad zon” i Wuppertal. Männen uppmanade både muslimska och icke-muslimska förbipasserande att besöka moskéer och avstå från alkohol, cigaretter, droger, hasardspel, musik, pornografi och prostitution.
Läs mer 

Lär dig se tidiga tecken på utbrändhet

Har du någon kollega som börjat bete sig annorlunda? Då skulle den personen kunna vara på väg att bli utbränd, visar en ny avhandling. ”Om man lär sig se de här tecknen kan man gripa in på ett tidigare plan”, säger forskaren bakom avhandlingen till tidningen Kollega.
Den som drabbas av utbrändhet genomgår en förändring som omvärlden ofta lägger märke till på olika sätt, skriver tidningen Kollega. Forskaren Eva Ericson-Lidman vid Institutionen för omvårdnad vid Umeå Universitet presenterar i en avhandling en analys av utbrändhet utifrån intervjuer med chefer, kollegor och närstående till utbrända.

Några tidiga tecken på utbrändhet är enligt Eva Ericson-Lidman att personen försöker klara allting själv, jobbar över mer och har svårt att lämna över uppgifter till andra.

– Personen känner sig otillräcklig och har mycket dåligt samvete över att man inte klarar av sina arbetsuppgifter. Det är också vanligt att man försöker kontrollera sina arbetskamrater genom att till exempel kolla hur mycket jobb de har, säger Eva Ericson-Lidman till Kollega.

Nästa skede är ofta att personen börjar undvika kollegorna, hoppa över kaffepauser, går iväg utan att säga varför eller lämnar pappershögar på sitt bord i veckor, kanske månader.

Så småningom drabbas den utbrände även av kroppsliga symptom, till exempel hjärtklappning eller högt blodtryck. Dessutom kan personen få sömnsvårigheter och även ha känslomässiga utbrott på jobbet, och det kan börja uppstå konflikter med kollegorna.

Studien visar också att kollegor som försöker hjälpa någon som är på väg att bli utbränd har svårt att nå fram. Chefer hamnar också i en knivig sits när de ska försöka hjälpa, men samtidigt måste ställa krav för att se till att arbetet blir gjort.

– Det är viktigt att vi vågar konfrontera den som vi misstänker mår dåligt och fråga om man kan hjälpa till. Många av de jag intervjuat säger att man tassade på tå för länge, övertog jobb och skyddade den som var drabbad. Om man lär sig se de här tecknen kan man gripa in på ett tidigare plan, säger Eva Ericson-Lidman till Kollega.

Bombdåd i södra Thailand

I staden Yala, södra Thailand dödades 1 person och 28 skadades vid ett flertal bomdåd på söndagen den 6 april-14.
4 bomber exploderade varav en var gömd i en stulen bil de övriga fanns på motorcyklar.
Läs mer här:
http://www.bangkokpost.com/news/local/403741/one-killed-14-wound-in-yala-bombs
Källa/Source:
http://www.bangkokpost.com

614629